Senior Prosjektleder

INFRASTRUKTUR

Fredrikstad eller Skien, Norway

Senior Prosjektleder – Infrastruktur

Vi søker en erfaren, senior Prosjektleder med minst 5 års erfaring fra større prosjekter (50+ MNOK) innen banearbeid eller anleggsarbeid koblet til infrastruktur. Stillingen får en nøkkelrolle i bedriften, som inngår i et stort og solid skandinavisk konsern, og man vil arbeide mye på skandinavisk nivå. Rollen rapporterer til Prosjektsjef.

Du kan ha bakgrunn fra både rådgiversiden eller entreprenør, og høyere utdannelse er en fordel, men ikke et krav. Det viktigste er at du har god kunnskap om kontraktsformene innen anleggsbransjen, at du kjenner godt til det norske markedet for jernbaner, og har et godt nettverk hos kunder og mulige samarbeidspartnere.